Ceník výkonů


Očkovací výkon u očkování nehrazených zdravotní pojišťovnou       100 Kč

Piercing 2 ušních lalůčků i s cenou za 2 náušnice                                  600 Kč

Posudek k řízení motorových vozidel                                                       200 Kč

  • ti, kteří nechodí včas a pravidelně na preventivní prohlídky        400 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a dospívajícího (MŠ, letní tábory, školy v přírodě, lyžařské výcviky a podobné záležitosti), výpisy pro různé instituce   100 Kč

Preventivní vyš. zraku přístrojem Plusoptix: do 3 let na pojišťovnu, od 3 let  300 Kč

Přihláška ke studiu na školy                                                                        100 Kč

Sportovní potvrzení  –  posouzení dle předchozí preventivní prohlídky  0 Kč

Vystavení zdravotního průkazu pro práci v potravinářství                   100 Kč

Kopie zdravotnické dokumentace na žádost pacienta                 15 Kč za každý list

Lékařskou zprávu o úrazu (pro komerční pojišťovny) vystavuje ošetřující lékař, což je v takovém případě většinou chirurg. Nepožadujte tyto zprávy od pediatra, není to v jeho kompetenci! Většina pojišťoven, např. Česká pojišťovna, Kooperativa a Allianz, tyto zprávy nepotřebuje. Chtějí obvykle jen chirurgickou zprávu z prvního ošetření !