Ceník výkonů

Ceník výkonů  ( výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami)   platný od 12. 11. 2017

Očkování, které neplatí zdravotní pojišťovna(tj. výkon, bez ceny vakcíny)                  100 Kč

 Piercing 2 ušních lalůčků i s cenou za 2 náušnice                                                   500 Kč

 Posudek k řízení motorových vozidel                                                                          200 Kč

  • ti, kteří nechodí včas a pravidelně na preventivní prohlídky                                     400 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a dospívajícího (letní tábory, školy v přírodě, lyžařské výcviky a podobné záležitosti)                                                                                                                                  100 Kč

Výpisy ze zdravotnické dokumentace pro závodního lékaře zaměstnavatele, včetně brigád, pro různé školy a praktické výcviky na školách a učilištích apod.                                            100 Kč

Preventivní screeningové vyšetření zraku očním přístrojem Plusoptix S09     150 Kč

Přihláška do MŠ                                                                                                                         100 Kč

Přihláška na školy (SOU, SŠ, VŠ)

– posouzení na základě předchozí preventivní prohlídky                                                      100 Kč

– ti, kteří nechodí včas a pravidelně na preventivní prohlídky                                             300 Kč

 Sportovní potvrzení – posouzení dle předchozí preventivní prohlídky                        0 Kč

  • ti, kteří nechodí včas a pravidelně na preventivní prohlídky                                   300 Kč

Vystavení zdravotního průkazu pro práci v potravinářství                                100 Kč

Kopie zdravotnické dokumentace na žádost pacienta                           15 Kč za každý list

Lékařská zpráva pro komerční pojišťovny (úrazy, bodové ohodnocení)              200 Kč

Omluvenky pro úřady práce – výjimečná záležitost, státem regulovaná cena                                                                                                                                         85 Kč

OMLUVENKY pro žádné školy, včetně mateřských, NEVYSTAVUJEME!!! Ty píšou zákonní zástupci dítěte, tj. rodiče. Lékař není zákonný zástupce svého pacienta!!!