Ceník výkonů

Ceník výkonů  nehrazených zdravotními pojišťovnami, platný od 18.5.2020

Očkování, tj. výkon, bez ceny vakcíny                                                                    200 Kč

Ceny vakcín nepovinných očkování dle aktuální ceny a úhrady zdravotní pojišťovnou

Piercing 2 ušních lalůčků i s cenou za 2 náušnice                                               500 Kč

Posudek k řízení motorových vozidel                                                                    200 Kč

  • ti, kteří nechodí včas a pravidelně na preventivní prohlídky                     300 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a dospívajícího (letní tábory, školy v přírodě, lyžařské výcviky a podobné záležitosti)                                                                               100 Kč

Výpisy ze zdravotnické dokumentace pro závodního lékaře zaměstnavatele, včetně brigád, pro různé školy a praktické výcviky na školách a učilištích apod.                                                                                                                                                             100 Kč

Preventivní screeningové vyš. zraku očním přístrojem Plusoptix                 200 Kč

Přihlášku do MŠ již není třeba potvrzovat. Kdo na ní trvá, pak platí          200 Kč

Přihláška pro ostatní školy (SŠ, VŠ)

– posouzení na základě předchozí preventivní prohlídky                              100 Kč

– ti, kteří nechodí včas a pravidelně na preventivní prohlídky                     300 Kč

Sportovní potvrzení  –  posouzení dle předchozí preventivní prohlídky           0 Kč

  • ti, kteří nechodí včas a pravidelně na preventivní prohlídky                    300 Kč

Vystavení zdravotního průkazu pro práci v potravinářství                             100 Kč

Kopie zdravotnické dokumentace na žádost pacienta                 15 Kč za každý list

Lékařskou zprávu o úrazu (pro komerční pojišťovny) vystavuje ošetřující lékař, což je v takovém případě většinou chirurg. Nepožadujte tyto zprávy od pediatra, není to v jeho kompetenci! Většina pojišťoven, např. Česká pojišťovna, Kooperativa a Allianz, tyto zprávy nepotřebuje. Chtějí obvykle jen chirurgickou zprávu z prvního ošetření !!!

OMLUVENKY pro ŠKOLY NEVYSTAVUJEME!!!

OMLUVENKY pro ÚŘAD PRÁCE zpětně NEVYSTAVUJEME!!!