Vyšetření zraku

V naší ordinaci provádíme preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. Vyšetření je pro pacienta velmi jednoduché, rychlé a nevyžaduje žádnou přípravu. Provádí se od věku 6 měsíců.

Během několika málo sekund oční přístroj Plusoptix zjistí, zda vaše dítě nemá oční vadu, např. krátkozrakost, dalekozrakost, tupozrakost, cylindrickou vadu či zákal a změří dioptrie. V případě nálezu některé zrakové vady je dítě odesíláno s naměřenými hodnotami k očnímu lékaři k dořešení.