Ordinační hodiny a dovolená

ORDINAČNÍ HODINY

Bez objednání, pro nemocné: pondělí a pátek 8 – 11 hod., úterý, středa a čtvrtek 8 – 10 hod.

Ostatní časy ordinačních hodin slouží k objednávání na určitý čas. K objednávání volejte denně v 10 – 12 hodin.

Posudky a různá potvrzení: pondělí a pátek v 11-12 h

PLÁNOVANÁ DOVOLENÁ

Od 8. 8. do 19. 8. bude probíhat plánovaná dovolená. V těchto dnech bude v ordinaci přítomna MUDr. Hana Balvínová v době od 8 do 11 hodin.

O CO VÁS DÁLE PROSÍME

Stále jsou lidé, kteří se klepáním snaží předbíhat. Tito lidé klepou okamžitě, jakmile přijdou do chodby, nebo do čekárny. Klepou, aniž by k tomu měli vážný důvod. Asi mají pocit, že jsou jediní na světě. Nikdy už nepochopí, jak nevhodného a neslušného chování se dopouštějí. Nepochopí, že svým chováním vážně narušují provoz ordinace.

Děkujeme všem, kteří se chovají slušně.